top of page

Het Cultuurlab

Het Cultuurlab moet een ‘kunstacademie voor kids’ worden. Een inspirerende ruimte waar leerlingen van groep 8 en de brugklas vakken kiezen die meer aansluiten bij hun talent en belangstelling, van screenwriting tot robots programmeren. Ze trainen hun creatief talent, maar tegelijk ook hun sociale vaardigheden omdat ze in projecten werken, met jongeren uit de hele regio. En juist dat creatieve brein en sociale omgangsvormen, zijn de 21th century skills. Daardoor zijn de jongeren beter voorbereid op de toekomst. Dat levert niet alleen winst op voor hun eigen ontwikkeling en kansen op de arbeidsmarkt, maar ook voor de krimpregio Oost-Groningen.

Lesvoorbeeld

Prijs

Het Cultuurlab heeft in 2019 een landelijke prijs gewonnen tijdens het congres ‘revival van de regio’, waardoor alles in een stroomversnelling is geraakt. We organiseerden twee werkconferenties met scholen, kunstinstellingen en de gemeente Oldambt. De hele regio dacht mee. En dat leidde, in samenwerking met adviesbureau BMC, tot een concept: Kids rule!

foto 1 BMC.jpg

2 pilots

Het enthousiasme is zo groot dat er nu twee pilots in ontwikkeling zijn. Pilot 1 vindt plaats in Winschoten, waar twee basisscholen aanhaken bij een bestaand programma ‘Xperience’ op een middelbare school. Er zijn veel overeenkomsten. Beide zijn praktijk gericht, regionaal geënt en gebaseerd op de 21th century skills. Het grote verschil is dat Het Cultuurlab kunstvakken centraal stelt, terwijl Xperience meer met techniek en ICT werkt. Opzet is dat ze elkaar versterken.

Inmiddels hebben de scholen (De Vossenburcht, De Kleine Dollard en Ubbo Emmius) een intentieverklaring getekend om samen te werken. Er wordt nu hard gewerkt aan de proeflessen. Leerlingen mogen zelf hun favoriete vak kiezen; de een wil liever een kunstwerk maken, de ander wil graag filmen of muziek mixen. Ze krijgen les van professionele kunstenaars, filmmakers en vakdocenten. We luisteren naar hun feedback en hun wensen. De leerlingen bepalen zelf wat ze willen leren in Het Cultuurlab.

Het programma is honderd procent maatwerk. Het wordt ontwikkeld in samenwerking met de Innovatiewerkplaats Kunsteducatie (Hanzehogeschool Groningen). Na de testfase bouwen we door aan een module van vijf lesweken, die in het schooljaar 2020-2021 van start gaat. Zolang er nog geen echte ‘Kidsacademie’ staat, worden de lessen gegeven op pop-uplocaties. Dat kan zijn in een technieklokaal, maar ook in het theater.

Pilot 2 gaat later van start op de toekomstige Bredeschool ‘De Zwerm’ in Scheemda, die het avontuur aangaat met het Dollard College in Winschoten. Waar de eerste pilot aanhaakt bij een bestaand programma, zal hier alles ‘from scratch’ worden opgebouwd. Dat betekent dat we meer kunnen experimenteren met Kunst & Cultuur. En gaan werken met vrijere onderwijsvormen. Deze pilot start in het voorjaar 2021 met proeflessen en kan na de zomer echt gaan draaien.

Uniek

Samenwerking van de scholen

In de toekomst moeten de twee pilots integreren. Een logische stap, omdat de betrokken middelbare scholen gaan fuseren. Daarom is het belangrijk dat de scholen nu al goed voorsorteren.

 

‘Remix’ van het curriculum

Dit is geen stapeling van workshops waar scholen op kunnen intekenen. Doel is dat Het Cultuurlab een vaste plek krijgt in het bestaande onderwijs.

Combinatie van groep acht + brugklas

deze doorgaande leerlijn zorgt voor een ‘warme’ overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs.
 

De leerlingen zelf, het feit dat zij een stem krijgen in het lesaanbod

Waar ze nu een vast programma krijgen, kunnen ze straks intekenen op projecten die passen bij hun talent en belangstelling. Dat maakt het onderwijs meer vraaggericht.

 

Goed nieuws

Het Cultuurlab heeft twee subsidies ontvangen. Een bedrag van K&C (Kunst & Cultuur) Groningen voor het ontwikkelen van de proeflessen om te komen tot een volwaardige lesmodule. En van de gemeente Oldambt, voor het schrijven van een projectplan om fondswerving mogelijk te maken.

bottom of page